முடி உதிர்தல் சிகிச்சை(Hair Loss)

  Talk to Our Experts

  முடி உதிர்வதைத் தடுக்க, அறுவை சிகிச்சையற்ற சிறந்த சிகிச்சைகள்

  முடி மீண்டும் வளர்வதற்கான சிகிச்சையுடன் வழுக்கை விழுவதை ஆரம்பத்திலேயே கட்டுப்படுத்துதல்

  தொடர்ந்து முடி கொட்டுவது அதிகமாகிக்கொண்டே போகும் போது நமக்கு தலையில் வழுக்கை விழுகிறது. இது தற்போது அனைத்து வயதினரையுமே பாதிக்கிறது. சொல்லப் போனால் 20 வயதுக்காரர்களைக் கூட பாதிக்கிறது. மேலும் முடி அதிகம் கொட்டுவது தற்போது அழகு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் வழுக்கை விழுவதைத் தடுக்க மிகப் பலர் நல்ல சிகிச்சையை எதிர்பார்க்கின்றனர்.

  முடி மிகவும் மெலிந்துபோவதையும், முடி கொட்டுவதையும் தவிர்க்க தற்போது மிக மேம்பட்ட சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன. முடி கொட்டிய இடத்தில் மீண்டும் இயற்கையாக முடி வளர்வதற்கு ஒலிவாவில் மிகச் சிறந்த அறுவை சிகிச்சையற்ற சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒலிவாவில் உள்ள மிகப் பெரிய அனுபவம் மிக்க, மருத்துவர்கள் இன்றுவரை 2.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட (தலைமுடி கொட்டுவதற்கான) சிகிச்சைகளை அளித்து வெற்றி நடைபோடுகின்றனர்.

  இங்கே எமது தோல் மருத்துவர்கள், தலைமுடி கொட்டுவதற்கான சிகிச்சைகளைப் பற்றி விளக்குவார்.

  முடி கொட்டுவது, முடி உதிர்வது, சில குறிப்பிட்ட வடிவங்களில் வழுக்கை விழுதல் போன்றவற்றுக்கு ஒலிவாவில் உள்ள மருத்துவர்கள் மேம்பட்ட தீர்வுகளையும் சிகிச்சைகளையும் அளிக்கின்றனர். முடி மீண்டும் வளர்வதற்கான எமது சிகிச்சைகளைப் பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டு, அவை உங்களுக்கு எந்த அளவு உதவியாக இருக்கும் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

  *Images are from real clients, and results can be subjective

  முடி கொட்டுவதற்கான சிகிச்சைக்கு முன்னும் பின்னும்

  முடி மீண்டும் வளர்வதற்காக, ஒலிவாவில் சிகிச்சை பெற்ற, சிலரது புகைப்படங்கள் – சிகிச்சைக்கு முன்னும் பின்னும்.

  Treatment results may vary from person to person

  Why Oliva

  • oliva protocols

   Experienced in-house team of
   Certified Dermatologists

  • oliva protocols

   Comprehensive one-to-one
   consultation with the doctor

  • oliva protocols

   Advanced US-FDA approved
   equipment

  • oliva protocols

   Well trained and certified
   therapists

  • oliva protocols

   Served 6,00,000 happy customers
   and counting

  • oliva protocols

   Stringent guidelines and set
   protocols for better service efficacy

   Subscribe to Newsletter

   Expert guide to flawless skin and nourished hair from our dermatologists!