பரு சிகிச்சை(Acne)

  Talk to Our Experts

  பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள பரு அகற்றுதல் சிகிச்சை

  முகப்பருவை அழிக்க மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட தீர்வுகள்

  நமது சருமத்தில் உள்ள பல்வேறு எண்ணெய் சுரப்பிகளின் சீரற்ற இயக்கத்தினால்தான் பருக்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்தியாவில் மட்டுமே 200-300 மில்லியன் மக்கள் பருக்கள் தோன்றுவதாகக் கூறுகின்றனர். இது அடிப்படையில் அழகு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாகவே பெரிதும் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் பருக்கள் பெரும்பாலும் முகத்திலேயே தோன்றுகின்றன. மேலும் இவற்றுக்கு சரியான சிகிச்சை அளிக்காமல் விட்டு விட்டால் சருமத்தின் மிருதுத் தன்மையையும் நிறத்தையும் நிரந்தரமாக மாற்றிவிடுகின்றன. இத்தகைய பருக்களுக்கான, மிகச் சிறந்த மற்றும் மருத்துவ அடிப்படையில் நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள், நல்ல பலனைத் தரக்கூடிய சிகிச்சைகள் பற்றி மேலும் அறிய விரும்பினால், நீங்கள் சரியான இடத்தையே தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறீர்கள். மேலும் தொடர்ந்து படியுங்கள் நிறைய தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

  Acne Treatment Procedure Explained By Dermatologist

  Oliva offers the most advanced treatments for pimple/ acne. Check out the details on procedure and gain deeper insights into how our treatment proceeds under an expert dermatologist.

  pimple treatment-before[1]pimple treatment after-1[1]

  *Images are from real clients, and results can be subjective

  Acne Treatment Before And After Results

  Check out real images of our clients before and after the sessions of pimple removal treatment at Oliva.

  pimple treatment-before[1]pimple treatment after-1[1]

  Treatment results may vary from person to person

  Why Oliva

  • oliva protocols

   Experienced in-house team of
   Certified Dermatologists

  • oliva protocols

   Comprehensive one-to-one
   consultation with the doctor

  • oliva protocols

   Advanced US-FDA approved
   equipment

  • oliva protocols

   Well trained and certified
   therapists

  • oliva protocols

   Served 6,00,000 happy customers
   and counting

  • oliva protocols

   Stringent guidelines and set
   protocols for better service efficacy

   Subscribe to Newsletter

   Expert guide to flawless skin and nourished hair from our dermatologists!