நிறமி சிகிச்சை(Pigmentation)

  Talk to Our Experts

  Best Treatments For Skin Pigmentation

  உங்கள் சருமத்தில் ஆங்காங்கே கருந்திட்டுகளையும், சீரற்ற தன்மையையும்

  பார்க்கிறீர்களா. அப்போது உங்களுக்கு ஹைபர்பிக்மெண்டேஷன் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறலாம். நமது சருமத்தில் இயல்புக்கு மாறாக மெலனின் சுரப்பதும், சருமத்தில் ஒவ்வொரு படலத்திலும் அது சீரற்று பரவுவதும், ஆங்காங்கே கருந்திட்டுக்கள் ஏற்படுவதும் பொதுவாக பலருக்கு ஏற்படும் ஒரு சருமப் பிரச்சனைதான். இதுதான் பிக்மெண்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது அதிகமாக ஏற்படும் போது ஹைபர்பிக்மெண்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது.  இதன் காரணமாக ஆண்கள், பெண்கள் இருவருக்கும் நிறம் வெளிறுதல், அடர் திட்டுகள் தோன்றுதல் போன்றவை ஏற்படலாம். அனைத்து விதமான சரும வகைகளுக்கும் இப் பிரச்சனை தோன்றலாம். இவ்வாறு சருமத்தில் ஏற்படும் நிறத் திட்டுகளுக்கான சிகிச்சைகளையும் தீர்வுகளையும் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினால் மேலே தொடர்ந்து படியுங்கள்:

   Subscribe to Newsletter

   Expert guide to flawless skin and nourished hair from our dermatologists!