ஆர்.எஃப் மைக்ரோநெட்லிங் சிகிச்சை: நன்மை, செயல்முறை மற்றும் செலவு

ரேடியோஃப்ரீக்வென்ஸி மைக்ரோநீடிலிங் (RF மைக்ரோநீடிலிங்) என்பது புதிய தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் உங்கள் சருமத்தின் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. இந்த சிகிச்சை முறை உங்கள் சருமத்தை புதுப்பித்து, மிகச் சிறந்த முறையில் பருக்களினால் ஏற்படும் வடுக்கள், திறந்துள்ள சில சிறு துளைகள், சுருக்கங்கள், விரிவுத் தடங்கள் (stretch marks), தோல் தொங்கிப் போகுதல் மற்றும் பொலிவிழந்த சருமம் போன்ற பலவற்றையும் குறைக்கிறது. ரேடியோஃப்ரீக்வென்ஸி (RF) மைக்ரோநீடிலிங் என்றால் என்ன? RF மைக்ரோநீடிலிங் (MNRF)...